Tag: bảng tính excel

Bảng Tải Trọng Gió Nhà Xưởng Theo TCVN 2737-2023 (Tham Khảo Mới Nhất)

Bảng Tải Trọng Gió Nhà Xưởng Theo TCVN 2737-2023 (Tham Khảo Mới Nhất) Hôm nay Admin Lý Thường Kiệt xin chia sẻ tới mọi người bảng tính Excel tải gió nhà xưởng theo TCVN 2737-2023 (Để Tham Khảo) Đặc Điểm Bảng Tính Tải Trọng Gió Nhà Xưởng Theo TCVN 2737-2023 (Tham Khảo Mới Nhất): Được […]

Chia sẻ file Excel bảng tính phổ thiết kế động đất 9386-2012 Thiết kế tải trọng động đất

Chia sẻ file Excel bảng tính phổ thiết kế động đất 9386-2012 Thiết kế tải trọng động đất. Bảng tính cập nhật tự tính hệ số ứng xử dựa trên thông tin đầu vào. Trình bày rút gọn để tiện trình bày thuyết minh, Tải xuống file Excel bảng tính phổ thiết kế động đất […]

Chia Sẻ Bảng Excel Tính Kết Cấu Tất Cả Trong Một – Tính móng đơn, băng, bè, cột, dầm, sàn

Chia Sẻ Bảng Excel Tính Kết Cấu Tất Cả Trong Một – Tính móng đơn, băng, bè, cột, dầm, sàn Chia sẻ bảng Excel tính KẾT CẤU tất cả trong một, từ tính toán móng đơn, tính móng băng, tính móng bè, tính thép cột, tính thép dầm, tính thép sàn, tính thép tường chắn, […]