HƯỚNG DẪN THAM GIA KHÓA HỌC ROBOT STRUCTURAL ANALYSIS THIẾT KẾ KẾT CẤU

1. Phần mềm Robot Structural Analysis Professional là gì? Có nhiều bạn là sinh viên xây dựng, kỹ sư xây dựng muốn học thiết kế kết cấu bằng Robot Structural Analysis Professional. Đây là một phần mềm phân tích kết cấu chuyên dụng và mạnh mẽ của Autodesk, phân tích kết cấu thép, kết cấu […]

Chia Sẻ Bảng Excel Tính Kết Cấu Tất Cả Trong Một – Tính móng đơn, băng, bè, cột, dầm, sàn

Chia Sẻ Bảng Excel Tính Kết Cấu Tất Cả Trong Một – Tính móng đơn, băng, bè, cột, dầm, sàn Chia sẻ bảng Excel tính KẾT CẤU tất cả trong một, từ tính toán móng đơn, tính móng băng, tính móng bè, tính thép cột, tính thép dầm, tính thép sàn, tính thép tường chắn, […]

TÍNH TOÁN CỌC CHỊU TẢI TRỌNG NGANG LÀM VIỆC ĐỒNG THỜI VỚI NỀN ĐẤT

TÍNH TOÁN CỌC CHỊU TẢI TRỌNG NGANG LÀM VIỆC ĐỒNG THỜI VỚI NỀN ĐẤT Móng cọc là kết cấu được sử dụng phổ biến trong các công trình xây dựng. Trước đây, khi công nghệ máy tính chưa phát triển việc tính toán chủ yếu bằng thủ công với những mô hình đơn giản, liên […]