Course Tag: Thiết Kế

2,000,000 ₫1,250,000 ₫

IDEA StatiCa – Khóa Học Thiết Kế Chi Tiết Liên Kết Thép Theo Tiêu Chuẩn Mỹ AISC

IDEA StatiCa – Khóa Học Thiết Kế Chi Tiết Liên Kết Thép Đỉnh Cao Nhất. Phần mềm IDEA StatiCa thực hiện kiểm tra bulong, đường hàn, bản cánh
15
2,000,000 ₫1,250,000 ₫

Ram Connection – Khóa Học Thiết Kế Chi Tiết Liên Kết Thép Theo Tiêu Chuẩn Mỹ AISC

RAM Connection – Khóa Học Thiết Kế Chi Tiết Liên Kết Thép Theo Tiêu Chuẩn Mỹ AISC là khóa học bổ ích hướng dẫn thiết kế chi tiết liến kết trong Kết Cấu Thép.
5
Cover bia khoa hoc robot structural analysis
3,500,000 ₫2,000,000 ₫

Khóa Học Robot Structural Analysis Thiết Kế Kết Cấu A-Z

Thiết Kế Kết Cấu A-Z từ mô hình đến tính thép Móng, Cột, Dầm, Sàn
1258