Course Tag: Robot Structural Analysis

5,500,000 ₫3,000,000 ₫

Thiết Kế Kết Cấu Thép Nhà Xưởng Theo Tiêu Chuẩn Mỹ AISC 360-10, ASCE 7-10 bằng Robot Structural Analysis – Thực Hành thiết kế nhà xưởng

Thực hành thiết kế kết cấu thép nhà xưởng toàn diện. Cung cấp các kiến thức từ cơ bản tới nâng cao trong mô hình và phân tích kết cấu nhà xưởng
48
Cover bia khoa hoc robot structural analysis
3,500,000 ₫2,000,000 ₫

Khóa Học Robot Structural Analysis Thiết Kế Kết Cấu A-Z

Thiết Kế Kết Cấu A-Z từ mô hình đến tính thép Móng, Cột, Dầm, Sàn
1258