Course Tag: Liên Kết

2,000,000 ₫1,250,000 ₫

IDEA StatiCa – Khóa Học Thiết Kế Chi Tiết Liên Kết Thép Theo Tiêu Chuẩn Mỹ AISC

IDEA StatiCa – Khóa Học Thiết Kế Chi Tiết Liên Kết Thép Đỉnh Cao Nhất. Phần mềm IDEA StatiCa thực hiện kiểm tra bulong, đường hàn, bản cánh
14
2,000,000 ₫1,250,000 ₫

Ram Connection – Khóa Học Thiết Kế Chi Tiết Liên Kết Thép Theo Tiêu Chuẩn Mỹ AISC

RAM Connection – Khóa Học Thiết Kế Chi Tiết Liên Kết Thép Theo Tiêu Chuẩn Mỹ AISC là khóa học bổ ích hướng dẫn thiết kế chi tiết liến kết trong Kết Cấu Thép.
5