Category: Bài Viết

Bảng Tải Trọng Gió Nhà Xưởng Theo TCVN 2737-2023 (Tham Khảo Mới Nhất)

Bảng Tải Trọng Gió Nhà Xưởng Theo TCVN 2737-2023 (Tham Khảo Mới Nhất) Hôm nay Admin Lý Thường Kiệt xin chia sẻ tới mọi người bảng tính Excel tải gió nhà xưởng theo TCVN 2737-2023 (Để Tham Khảo) Đặc Điểm Bảng Tính Tải Trọng Gió Nhà Xưởng Theo TCVN 2737-2023 (Tham Khảo Mới Nhất): Được […]

Chia sẻ file Excel bảng tính phổ thiết kế động đất 9386-2012 Thiết kế tải trọng động đất

Chia sẻ file Excel bảng tính phổ thiết kế động đất 9386-2012 Thiết kế tải trọng động đất. Bảng tính cập nhật tự tính hệ số ứng xử dựa trên thông tin đầu vào. Trình bày rút gọn để tiện trình bày thuyết minh, Tải xuống file Excel bảng tính phổ thiết kế động đất […]