TÍNH TOÁN CỌC CHỊU TẢI TRỌNG NGANG LÀM VIỆC ĐỒNG THỜI VỚI NỀN ĐẤT

TÍNH TOÁN CỌC CHỊU TẢI TRỌNG NGANG LÀM VIỆC ĐỒNG THỜI VỚI NỀN ĐẤT

Móng cọc là kết cấu được sử dụng phổ biến trong các công trình xây dựng. Trước đây, khi công nghệ máy tính chưa phát triển việc tính toán chủ yếu bằng thủ công với những mô hình đơn giản, liên kết cọc và nền được mô hình hóa theo các quy ước phù hợp nhưng chưa kể đến ảnh hưởng của đất nền hoặc có kể đến nhưng còn nhiều hạn chế dẫn đến chưa chính xác trong kết quả tính toán. Hiện nay, việc ứng dụng các phần mềm theo nguyên lý phần tử hữu hạn vào thiết kế nền móng đã tối ưu hóa các tính toán và cho kết quả đáng tin cậy hơn, cùng với đó việc nghiên cứu tính toán cọc làm việc đồng thời với nền cũng trở nên cấp thiết.

Khi tính toán móng cọc, nhiều mô hình liên kết giữa cọc và nền đã được sử dụng, trong đó mô hình làm việc đồng thời phản ánh chính xác hơn tương tác giữa cọc và nền đất. Tài liệu này áp dụng phương pháp phần tử hữu hạn kết hợp với mô hình Winkler để tính toán cọc chịu tải trọng ngang làm việc đồng thời với nền đất dựa trên đường cong quan hệ tải trọng – biến dạng và so sánh với phương pháp hiện hành.

Download

Mời độc giả tham khảo Khóa học Robot Structural Analysis 2020-Thực Hành Thiết Kế Kết Cấu Công Trình Từ A-Z. Trong khóa học này mình hướng dẫn chi tiết và thực hành công trình cụ thể. 

  • Khóa học cung cấp đầy đủ kiến thức từ cơ bản đến nâng cao về Robot Structural Analysis Professional. Từ thực hành dựng hình cơ bản, phân tích nội lực cũng như thiết kế thép cho dầm, cột , sàn theo TCVN. Đồng thời có phân tích tải trọng động bao gồm : gió động + động đất trong Robot Structual.
  • Đặc biệt trong khóa học có hướng dẫn kiểm tra võng, nứt cho dầm theo TCVN . Đây là phần khá là khó và phức tạp nếu chúng ta phải kiểm tra bằng bảng tính, không cho kết quả trực quan

Trả lời