So Sánh Kết Quả Nội Lực Giữa Robot Structural Analysis Và Etabs

So Sánh Kết Quả Nội Lực Giữa Robot Structural Analysis 2018 Etabs 2016

Đây chỉ là một ví dụ nhỏ so sánh kết quả nội lực giữa 2 phần mềm Robot Structural Analysis và Etabs

Thông số tải trọng đầu vào:

  • Trọng lượng bản thân : TLBL
  • Tải tường : Tuong 1,2T/m 0,6T/m ( Chi tiết xem mô hình )
  • Lớp cấu tạo sàn : Cover Sàn : 0.2T/m2 gán đều lên toàn bộ sàn
  • Hoạt tải : 0.15T/m2 gán đều lên toàn bộ sàn
  • Gió theo phương X : đẩy: 0.25T/m, hút : 0.2T/m ( Gán vào dầm biên )
  • Gió theo phương Y : đẩy: 0.25T/m, hút : 0.2T/m ( Gán vào dầm biên )

Tổ Hợp Tải :

  • Combo 1 : 1,1*( TLBT + Tuong + Cover sàn ) + 1,2*HT
  • Combo 2 : 1,1*( TLBT + Tuong + Cover sàn ) + 0,9*(HT + GX
  • Combo 3 : 1,1*( TLBT + Tuong + Cover sàn ) + 0,9*(HT + GY)

 

Xem Video Thực Hiện

Kết Luận

Qua ví dụ so sánh đơn trên các bạn có thể thấy kết quả nội lực giữa Robot Structural Analysis Professional Etabs là tương đương nhau ( có chênh lệch không đáng kể giữa 2 phần mềm ). Ở các trường hợp tải trọng đơn lẻ thì kết quả gần như trùng nhau tuyệt đối, ở trường hợp tổ hợp tải trọng thì có sự chênh lệch nhẹ hoàn toàn không đáng kể.

=>Các bạn hoàn toàn có thể tin tưởng sử dụng phần mềm Robot Structural Analysis Professional để phân tích kết cấu và sử dụng trong công việc mà không phải lo lắng hoặc nghi ngờ gì về kết quả nội lực nhé. ( Đọc tên phần mềm là biết độ chất )

Phần mềm chỉ là công cụ giúp chúng ta phân tích, còn cốt yếu vẫn là kiến thức, sự hiểu biết của mỗi người về kết cấu để vận dụng phần mềm vào nhằm hỗ trợ công việc một cách hiệu quả và đúng đắn.

Chúc các bạn kỹ sư trẻ như mình không ngừng học hỏi những cái mới, những phần mềm cũng như công nghệ mới nhằm áp dụng vào trong công việc hiệu quả nhé !

Trả lời