Bảng tính Phổ Động Đất Theo TCVN 9396-2012 update theo QCVN 02-2022 BXD (New)

Bảng tính Phổ Động Đất Theo TCVN 9396-2012 update theo QCVN 02-2022 BXD (New)

Hôm nay admin Lý Thường Kiệt xin chia sẻ tới mọi người bảng tính Phổ thiết kế động đất theo TCVN 9396-2012 update theo QCVN 02-2022 BXD mới nhất hiện hành.

Bảng tính có cập nhật mức độ đánh giá cấp động đất.

Link tải : Download

Lời Kết

Bảng tính chia sẻ trên tinh thần đóp góp học hỏi cùng nhau. Trong quá trình sử dụng Bảng tính Phổ Động Đất Theo TCVN 9396-2012 update theo QCVN 02-2022 BXD (New) nếu phát hiện lỗi hay nhầm lẫn.

Xin báo cho admin Lý Thường Kiệt được biết để sửa đổi cập nhật bổ sung. Xin cảm ơn

Kết nối với Lý Thường Kiệt qua các kênh sau:

Facebook cá nhân: https://www.facebook.com/yesterday55555/

Zalo : 0919191150

Group RSAP – Học Kết Cấu : https://www.facebook.com/groups/RSAP.GROUP

Group Kỹ Thuật Xây Dựng Nhà : https://www.facebook.com/groups/kythuatxaydungnha

Group Thảo Luận Kết Cấu Thép : https://www.facebook.com/groups/structuralsteel

 

Trả lời