Hướng Dẫn Tính Toán Chi Tiết Cọc Khoan Nhồi Đầy Đủ Chi Tiết

Tính Toán Chi Tiết Cọc Khoan Nhồi Đầy Đủ Chi Tiết

Tài liệu này chia sẻ và hướng dẫn trình tự các bước tính toán cọc khoan nhồi. Theo các chỉ tiêu về vật liệu cùng các cường độ theo đất nền theo tiêu chuẩn TCVN 10304-2014 một cách tường minh, đầy đủ và chi tiết nhất.

Xác định sức chịu tải của cọc khoan nhồi gồm các bước

  • Sức chịu tải cọc khoan nhồi theo cường độ vật liệu
  • Sức chịu tải cọc khoan nhồi theo chỉ tiêu cơ lý của đất nền
  • Sức chịu tải cọc khoan nhồi theo chỉ tiêu cường độ
  • Sức chịu tải cọc khoan nhồi theo kết quả thí nghiệm xuyên tĩnh
  • Sức chịu tải cọc khoan nhồ theo kết quả xuyên tiêu chuẩn

Tính toán đài cọc khoan nhồi gồm các bước:

  • Tính toán bố trí cọc trong đài
  • Tính toán thép cho đài
  • Tính toán kiểm tra khả năng chịu cắt cho đài
  • Tính lún cho khối móng quy ước

Download Tài liệu Hướng Dẫn Tính Toán Chi Tiết Cọc Khoan Nhồi Đầy Đủ Chi Tiết

Download Ở Đây

Có thể bạn Quan tâm

 

Trả lời