File Excel thuyết minh tính toán sàn Nevo, Ubot, Tbox, Lform … (sàn không dầm)

File Excel thuyết minh tính toán sàn Nevo, Ubot, Tbox, Lform … (sàn không dầm)

*Lưu ý : Tài liệu Sưu tầm được  và chia sẻ (Không chịu trách nhiệm về kết quả)

 • Nội Dung
 • Hướng dẫn thuyết minh tính toán sàn Nevo, Ubot, Tbox, Lform … (sàn không dầm)
 • Link –> Quy Trình Thuyết Minh Tính Toán Sàn Không Dầm, Sàn Nevo, Ubot, Tbox, Lform …
 • Thiết Kế Sàn Không Dầm Là Gì?
 • Những Ưu Điểm Khi Thiết Kế Sàn Không Dầm
 • Khả Năng Giảm Trọng Tải Và Chịu Lực Tốt
 • Linh Hoạt Trong Khả Năng Thiết Kế
 • Tiến Độ Thi Công Sàn Bê Tông Không Dầm
 • Mức Độ Thân Thiện Với Môi Trường
 • Thiết Kế Sàn Phẳng Không Dầm Được Ứng Dụng Nhiều Nhất Trên Thị Trường
 • Công Nghệ Sàn Bóng (Bubbledeck)
 • Công Nghệ Sàn Cobiax
 • Lịch Sử Hình Thành Và Phát Triển Của Công ghệ Sàn Không Dầm Tại Việt Nam
 • Quy trình tính toán sàn không dầm
 • Thiết lập mô hình trên SAFE.
 • Xuất file f2k từ Etab:
 • Mở file f2k từ SAFE.
 • Hiệu chỉnh về đặc trưng vật liệu:
 • Hiệu chỉnh về trường hợp tải và Tổ hợp tải trọng:
 • Lựa chọn các tổ hợp tải tham gia thiết kế cấu kiện
 • Lập hệ thống strip .
 • Tiến hành quá trình phân tích, tính toán thiết kế sàn không dầm, sàn Nevo, Ubot, Tbox, Lform …
 • Tính toán và bố trí cốt thép cho sàn.
 • Tính toán và bố trí thép dọc :
 • Tính toán thiết kế sàn không dầm, sàn Nevo, Ubot, Tbox, Lform … và bố trí thép chống cắt :
 • Tiêu chuẩn thiết kế sàn Nevo, Ubot, Tbox, Lform và tài liệu áp dụng
 • Trình tự tính toán, thiết kế sàn rỗng Nevo, sàn Uboot, sàn Tbox, sàn Lform …
 • Nội dung tính toán, thiết kế sàn hộp Nevo, sàn Ubot, sàn Tbox, sàn Lform …:
 • Tính toán, thiết kế sàn Nevo, Ubot, Tbox, Lform … và bố trí thép chống chọc thủng :
 • Tiêu chuẩn thiết ẽkế sàn phẳng Nevo, Ubot, Tbox, Lform và tài liệu áp dụng
 • Trình tự tính toán, thiết kế sàn Nevo, Ubot, Tbox, Lform …
 • Nội dung tính toán, thiết kế sàn không dầm Nevo, Ubot, Tbox, Lform …:

Download File Excel thuyết minh tính toán sàn Nevo, Ubot, Tbox, Lform

Trả lời