Dữ Liệu Đia Chất Các Tỉnh Thành Việt Nam – Tham Khảo

Dữ Liệu Đia Chất Các Tỉnh Thành Việt Nam

Mình có sưu tầm được một số dữ liệu khoan khảo sát địa chất của một số vùng tỉnh thành. Chia sẻ lên đây để mọi người tham khảo khi thiết kế nền móng.

Download

*Mật Khẩu Giải Nén : online.hocketcau.com

Trả lời