Chia sẻ file Excel bảng tính phổ thiết kế động đất 9386-2012 Thiết kế tải trọng động đất

Chia sẻ file Excel bảng tính phổ thiết kế động đất 9386-2012 Thiết kế tải trọng động đất. Bảng tính cập nhật tự tính hệ số ứng xử dựa trên thông tin đầu vào.

Trình bày rút gọn để tiện trình bày thuyết minh,

Có thể là hình ảnh về văn bản

Tải xuống file Excel bảng tính phổ thiết kế động đất 9386-2012 Thiết kế tải trọng động đất

Download File
Pass giải nén : online.hocketcau.com

Có thể bạn quan tâm các khóa học tại Online.hocketcau.com

  1. Khóa học Robot Structural Analysis 2020-Thực Hành Thiết Kế Kết Cấu Công Trình Từ A-Z
  2. Thực Hành Thiết Kế Kết Cấu Thép Theo Tiêu Chuẩn Mỹ AISC 360-10, ASCE 7-10 bằng Robot Structural Analysis
  3. Group trao đổi về Kết Cấu Thép
  4. Group trao đổi về Kết Cấu Bê Tông tổng hợp

Trả lời