Cách Xác Định Hệ Số Nền Kz Để Tính Toán Móng Băng, Móng Bè

chọn cách mô hình móng băng trong Robot Structural Analysis

Hệ Số Nền Kz Là Gì ?

Khi nói đến vấn đề Nền – Móng đây là một vấn đề phức tạp từ xưa tới nay làm đau đầu các kỹ sư. Nhưng chúng ta có thể hiểu một cách đơn giản hệ số nền là áp lực trên một đơn vị độ lún. Hay nói cách khác hệ số nền là khả năng chịu tải của nền đất đối với một chuyển vị cho trước. Hoặc hệ số nền là khả năng chịu tải của đất trên một đơn vị độ lún.

Công thức : Kz= P/s

  • P là áp lực gây lún
  • S : Là độ lún

Các Cách Xác Định Hệ Số Nền Kz

Để tính toán nội lực dầm móng, bản móng băng, móng bè. Thì cần thiết xác định hệ số nền Kz để mô phỏng hệ số nền thông qua gối lò xo cũng như mô phỏng nền đàn hồi hay dầm trên nền đàn hồi trong phần mềm phân tích kết cấu để tính nội lực.

Ngoài các cách thí nghiệm thực tế từ bàn nén. Thì dưới đây là các cách chúng ta có thể tham khảo để xác định hệ số nền từ tra bảng hoặc theo công thức trong cơ học đất và công thức thực nghiệm.

Tham khảo File PDF dưới đây

Kết Luận

Trên đây là các cách để xác định hệ số nền để có thể gán vào trong phần mềm kết cấu cũng như dùng để tính toán. Tuy nhiên vấn đề nền móng là phức tạp và mang tính chất tương đối, không có thể nào chính xác tuyệt đối. Nên việc sử dụng giá trị hệ số nền Kz bằng bao nhiêu cũng rất khó kiểm chứng.

Trả lời