Bảng tính Cột Lệch Tâm Xiên Biểu Đồ Tương Tác 3D Excel

Bảng tính cột lệch tâm xiên: Chúng ta biết rằng khi đánh giá về khả năng chịu lực của CỘT bê tông cốt thép thì ta dựa vào biểu đồ tương tác N theo M; khi làm việc theo từng phương biểu đồ có dạng như là “bình bông, củ hành” như các hình ảnh bên dưới.

Bảng tính cột lệch tâm xiên giúp cho việc thiêt kế cấu cột làm việc đúng nhất với sơ đồ thực tế, đi kèm là biểu đồ tương tác sẽ làm thêm phần trực quan khi cấu kiện làm việc.

Download File Bảng Tính Cột Theo Biểu Đồ Tương Tác

Trả lời