Bảng Tải Trọng Gió Nhà Xưởng Theo TCVN 2737-2023 (Tham Khảo Mới Nhất)

Bảng Tải Trọng Gió Nhà Xưởng Theo TCVN 2737-2023 (Tham Khảo Mới Nhất)

Hôm nay Admin Lý Thường Kiệt xin chia sẻ tới mọi người bảng tính Excel tải gió nhà xưởng theo TCVN 2737-2023 (Để Tham Khảo)

Đặc Điểm Bảng Tính Tải Trọng Gió Nhà Xưởng Theo TCVN 2737-2023 (Tham Khảo Mới Nhất):

  • Được thiết lập dựa trên các thông số trong QCVN02-2022 BXD về số liệu tự nhiên dùng trong xây dựng.
  • Hệ số gió giật Gf được tính bởi công thức phức tạp để phù hợp hơn. Do đó mọi người có thể tận dụng để lập bảng tính cho gió nhà cao tầng theo ý muốn.
  • Tra vùng địa lý nhanh chóng.
  • Trình bày ngắn gọn để làm thuyết minh.

DOWLOAD Bảng Tính Tải Trọng Gió Nhà Xưởng Theo TCVN 2737-2023 (Tham Khảo Mới Nhất):

Link Tải Xuống TẠI ĐÂY

Lời Kết

Bảng tính được lập dựa trên TCVN 2737-2023, trong quá trình hoàn thiện bảng tính có thể còn sai sót khó tránh khỏi. Mọi người dùng để tham khảo và phản hồi lại admin nếu phát hiện sai sót để sửa đổi.

Trong quá trình Tham Khảo nếu mọi người áp dụng số liệu bảng tính vào công trình thì cần cân nhắc mà tự chịu trách nhiệm về số liệu thiết kế. Admin chỉ cung cấp file để tham khảo về phương thức và trình bày.

Xin cảm ơn.

Có Thể Bạn Quan Tâm

Trả lời